Ευαγγελία Γεωργαντζή (Evangelia Georgantzi)

blank-female4

-Πτυχίο Eλληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας - Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
-Μετεκπαίδευση ?cole Normale de S?vres (FLE) - Διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών. Πανεπιστήμιο της Grenoble - Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία.
-Καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και ελληνικής γλώσσας ως ξένης επί 14 χρόνια στο Κολέγιο Αθηνών. 
-Ιδρυτικό μέλος του ερευνητικού κέντρου για την ελληνική ως ξένη γλώσσα "NEOHEL - Εταιρεία Νεοελληνικών - Ευρωπαϊκών Μελετών & Εκδόσεων" 1992.
Ευρωπαϊκά προγράμματα:
-Υπεύθυνη συντονισμού της ΝΕΟΗΕL διακρατικών προγραμμάτων Socrates - Lingua, LLP (Life Long Programme) για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με εταίρους τα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών έγκριτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. 
- Υπεύθυνη και διδάσκουσα στα σεμινάρια επιμόρφωσης της Ε.Ε.(Comenius, Gruntvig, Erasmus +) 
α. Επιμόρφωση διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα 
β. Επιμόρφωση σπουδαζόντων την ελληνική γλώσσα & τον πολιτισμό
γ. Επιμόρφωση καθηγητών από χώρες της Ε.Ε. σε θέματα ελληνικού πολιτισμού 
-Συνεργασία με το ΚΕΓ(Κέντρο Ελληνικής γλώσσας) του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή της σειράς Αστερίας-Ελληνικά για παιδιά, με σκοπό τη διδασκαλία/εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής σε παιδιά με αναπηρία όρασης και ακοής (ΑμεΑ).
-Οργάνωση εντατικών θερινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού από το 1984 έως σήμερα (από το 2011 στην Πάρο).