Πλάτων (Plato)

9780872205543

The Trial and Death of Socrates

Πλάτων (Plato)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $7,25.
Τιμή Μέλους: $6.25
(Όφελος: $1,00)
faidros

Πλάτων: Φαίδρος (ή Περί Έρωτος)

Πλάτων (Plato)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $31,95.
Τιμή Μέλους: $29.95
(Όφελος: $2,00)
timaios-kritias

Πλάτων: Τιμαίος-Κριτίας, ή Περί Φύσεως - ή Ατλαντικός

Πλάτων (Plato)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $41,95.
Τιμή Μέλους: $38.95
(Όφελος: $3,00)
platon-symposion

Πλάτων: Συμπόσιον ή Περί Έρωτος

Πλάτων (Plato)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $29,95.
Τιμή Μέλους: $26.95
(Όφελος: $3,00)
9780872201361

Plato Republic

Πλάτων (Plato)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $15,95.
Τιμή Μέλους: $14.95
(Όφελος: $1,00)