Ακύλας Μιχαηλίδης-Grünberg

mihailidis-grunberg-akylas

Ο Ακύλας Μιχαηλίδης-Grunberg γεννήθηκε στα Υψωμαθεία Κωνσταντινούπολης το 1939 όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στο Ζωγράφειο γυμνάσιο και τελείωσε την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως. Το 1964 εξαναγκάσθηκε μετά από πολλές περιπέτειες να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, λόγω των ληφθέντων παρά των Τουρκικών Αρχών ανθελληνικών μέτρων (Υπουργείον Εξωτερικών και Ελλάδος, Αρ. Πρωτ. Η 34521-2 στις 25-11-1964), αφήνοντας όλα τα υπάρχοντά του. Διέφυγε στη Συρία, μετά στον Λίβανο, από εκεί στην Κύπρο και τέλος στην Ελλάδα. Ασχολήθηκε με το εμπόριο καθώς και με την έρευνα της Αλώσεως της Πόλης, από οθωμανικής σκοπιάς, συλλέγοντας στοιχεία από το 1955 έως σήμερα.