Ζαν Πιερ Βερνάντ (Jean Pierre Vernant)

jean-pierre-vernant
Ο Jean-Pierre Vernant ήταν Γάλλος ιστορικός και ανθρωπολόγος, ειδικός στην αρχαία Ελλάδα. Επηρεασμένος από τον Claude Lévi-Strauss, ο Vernant ανέπτυξε μια δομική προσέγγιση στον ελληνικό μύθο, την τραγωδία και την κοινωνία, η οποία από μόνη της θα είχε επιρροή στους κλασικούς μελετητές.