Λέσλι Άντκινς (Lesley Adkins)

μανόλης-γ.-βαρβούνης
Ο αρχαιολόγος και συγγραφέας Lesley Adkins έχει γράψει πολλά βιβλία με τον σύζυγό της, Roy Adkins, από το 1982, αλλά έχει επίσης δημοσιεύσει βιβλία ως ατομική προσπάθεια. Το 2003, ο Lesley δημοσίευσε το Empires of the Plain: Henry Rawlinson and the Lost Languages ​​of Babylon.