Σπύρος Μαρκέτος (Spyros Marketos)

βlank_auth91

Ο Σπύρος Μαρκέτος είναι ιστορικός, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.