Λιανική Τιμή: $59,95
Τιμή Μέλους: $54.95
(Όφελος: $5,00)
Διαθέσιμο. Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Αγία Γραφή, Παλαιά & Κενή Διαθήκη (The Holy Bible in Today's Greek Version With Deuterocanonicals)

Μετάφραση Από τα Πρωτότυπα Κείμενα
Περιγραφή

Η παρούσα μετάφραση της Αγίας Γραφής είναι καρπός αγάπης για το λόγο του Θεού και αποτέλεσμα μακρόχρονης συλλογικής εργασίας με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης. Δεν προορίζεται βεβαίως για λειτουργική χρήση, αλλά έχει σκοπό να υποβοηθήσει το σύγχρονο αναγνώστη και ιδιαίτερα τους νέους, για τους οποίους η κατανόηση του εβραϊκού κειμένου ή της μετάφρασης των Ο' και του πρωτοτύπου της Καινής Διαθήκης είναι αδύνατη ή δυσχερής, να προσεγγίσουν, κατά το δυνατόν αξιόπιστα, και να βιώσουν τον πάντοτε επίκαιρο και ζωντανό Λόγο του Θεού.
Η μετάφραση του ιερού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης αποτελεί καρπό επίπονης και μακρόχρονης προσπάθειας, τριάντα περίπου ετών, της οποίας τα θεμέλια έθεσε ο αείμνηστος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας Βασίλειος Βέλλας. Ο ίδιος είχε ετοιμάσει τη μετάφραση είκοσι δύο βιβλίων από το εβραϊκό κείμενο στην καθαρεύουσα, την επίσημη τότε γλώσσα του ελληνικού κράτους, και τη διέθεσε το 1968 στη Βιβλική Εταιρία. Για τη συνέχιση, μάλιστα, του έργου συγκροτήθηκε μεταφραστική ομάδα αποτελούμενη από τους καθηγητές Πανεπιστημίου Η. Οικονόμου (συντονιστής του προγράμματος), Ν. Ολυμπίου, Ν. Παπαδόπουλο, Π. Σιμωτά, Β. Τσάκωνα, οι οποίοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της μετάφρασης.
Παρ' όλα αυτά, η καθιέρωση της δημοτικής, που μεσολάβησε, καθώς και η προτεραιότητα που δόθηκε από τη Βιβλική Εταιρία στην έκδοση της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη δημοτική (1985/89), δεν επέτρεψαν την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης ενωρίτερα. Η ανάγκη, όμως, μιας πιστής στο ιερό κείμενο και κατανοητής από το σύγχρονο αναγνώστη απόδοσης της Παλαιάς Διαθήκης ήταν επιτακτική, και έτσι η Βιβλική Εταιρία ανέθεσε στους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης Β. Τσάκωνα και Μ. Κωνσταντίνου την τελική φάση της μετάφρασης. Το ύφος των κειμένων επιμελήθηκε κυρίως η φιλόλογος-λογοτέχνις Καίτη Χιωτέλλη.
Η απόδοση στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα για τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που το πρωτότυπό τους είναι γραμμένο στα εβραϊκά, έγινε από την κριτική έκδοση του εβραϊκού κειμένου Biblia Hebraica Stuttgartensia ενώ για τα βιβλία που το πρωτότυπό τους είναι στα ελληνικά, η απόδοσή τους έγινε από την επίσης κριτική έκδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα (Ο') A. Rahlfs, "Septuaginta". Η επιλογή να μεταφραστεί το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης έγινε για λόγους επιστημονικούς και, πιο πολύ, για να αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική μετάφραση του κειμένου των Ο', την οποία επίσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Βιβλική Εταιρία. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Χαρακτηριστικά
Κωδικός: 13969
Βιβλιοδεσία: Σκληρό Εξώφυλλο
Σελίδες: 1986
Ημερομηνία Έκδοσης: 2003
Εκδότης: Ελληνική Βιββλική Εταιρία
Γλώσσα: Νέα Ελληνικά
Μεταφραστής: Συλογική Μετάφραση
Εκδόθηκε στην: Ελλάδα