Λιανική Τιμή: $39,95
Τιμή Μέλους: $35.95
(Όφελος: $4,00)
Διαθέσιμο. Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Studies on St. John Chrysostom - Συμπόσιον

Analekta Vlatadon 18
Περιγραφή

Παναγιώτου Χρήστου, Ό Ιωάννης Χρυσόστομος και οί Καππαδόκαι. 13-22
Emmanuel Amand de Mendieta, L' incomprιhensibilitι de l' Essense divine d'aprθs Jean Chrysostome. 23-40
Jean Coman, L'unitι du genre humain d'aprθs Saint Jean Chrysostome. 41-58
M. - L. Guillaumin, Problθmes posιs aux ιditeurs de Jean Chrysostome par la richesse de son inspiration biblique. 59-76
A. - M. Malingrey, L'ιdition critique de Jean Chrysostome actualitι de son oeuvre, volumes parus, projets. 77-90
Marcel Richard, La collection Codices Chrysostom ici Graeci. 91-96
Panagiotis Nicolopoulos, Codices Chrysostom ici Graeci Athenienses. 97-98
Marcel Richard, Le commentaire de Saint Jean Chrysostome sur les Proverbes de Salomon. 99-103
Jean Dumortier, Tradition manuscrite et sιquences d'homιlies dans In illud: Vidi Dominum. ( PG 56, 97-142) 104-111
Michel Aubineau, Les homιlies pascales de Saint Jean Chrysostome. 112-119
Joseph Munitiz, A note on the Ps. - Chrysostom sermon on not fearing death. 120-124
Panagiotis Nicolopoulos, Les lettres inauthentiques de Saint Jean Chrysostome. 125-128
Robert Carter, The future of Chrysostome StudiesTheology and Nachleben. 129-136

Χαρακτηριστικά
Κωδικός: 11772
Σελίδες: 146
Βιβλιοδεσία: Paperback
Ημερομηνία Έκδοσης: 1973
Εκδότης: Patriarhiko Idryma Paterikon Meleton
Εκδόθηκε στην: Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά